Climatizare ventilatie industriala

În fabricile de procesare a produselor alimentare, toate spațiile tehnologice, grupurile sociale, camerele WC, sălile de masă și odihnă, SAS-urile trebuie prevăzute cu mijloace corespunzătoare de ventilaţie naturală sau ventilaţie cu circulaţie forţată a aerului.

Despre Climatizare ventilatie industriala

ventilatie-circulatie-fortata

Ventilaţia cu circulaţie forţată se realizează în mod direct prin ventilatoare mecanice sau sisteme gazodinamice care introduc aer proaspăt (condiţionat sau nu) și evacuează aerul viciat, aburii și vaporii toxici.

O ventilaţie corespunzătoare (bine dimensionată) trebuie să asigure cel puţin 6 schimburi/oră ale aerului din spaţiul respectiv.
In fabricile de procesare a cărnii, în sălile de recepție a animalelor vii, în cele de asomare-sacrificare, opărire-deplumare și eviscerare, pe traseul de alimentare cu aer proaspăt se vor prevedea elemente de încălzire funcţionabile în anotimpul rece. De asemenea, instalațiile vor fi astfel proiectate încât circulaţia aerului nu va fi niciodată din zona murdară spre zona curată